1 %  DLA 15 DH "LIPCZANIE"


     Przy wypełnianiu zeznania PIT prosimy wpisać:
 H. Wniosek o przekazanie 1 %

  Numer KRS:                        0000264246
  Wnioskowana kwota:                 .......... zł. 

 I: Informacje uzupełniające

Wpisać:                    KH ZHP Lubań - 15 Drużyna Harcerska Platerówka
Zaznaczyć kratkę           "Wyrażam zgodę"

      Co zrobimy z otrzymanymi środkami?
Dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku dla 15 DH „LIPCZANIE” ?

 ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce,
 ZHP uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym,
 ZHP zrzesza i obejmuje opieką 100 tys. dzieci i młodzieży,
 w ZHP pracuje społecznie ponad 10 tys. instruktorów - wychowawców,
 ZHP wychowuje dobrych ludzi,
 ZHP to organizacja o 100-letniej tradycji,
 ZHP to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy,
 ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych,
 ZHP to organizacja, która potrzebuje Twojej pomocy !

     Od 2004 roku każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku na dowolną organizację pożytku publicznego. Związek Harcerstwa Polskiego jest największą tego typu organizacją.