INFORMACJE DLA RODZICÓWZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W IMPREZIE:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................
w zbiórce w dniach:  ..............................  w harcówce 15 DH "LIPCZANIE".
Przyjazd dziecka do HARCÓWKI w dniu  ..................... na godz. ............... i powrót dziecka 
w dniu  .................  o godz.  ............... .

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZBIÓRCE PUBLICZNEJ:
Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka ...................................................
w zbiórce publicznej polegającej na pakowaniu przez harcerzy 15 Drużyny Harcerskiej „LIPCZANIE” z Platerówki, zakupów robionych przez klientów „ .................................. ” 
w Lubaniu w dniu: ............................. od godz. .................. do godz. ....................... .
Proszę o informację o możliwościach dowozu lub odebrania dzieci spod „.........................” oraz ewentualnym pełnieniu dyżuru w sklepie podczas trwania akcji.
Kontakt telefoniczny z opiekunem drużyny phm. Sylwią Zachar: 664 - 053 - 634.
W razie konieczności transport zapewni: hm Krzysztof Zachar.
Podpis Rodzica lub prawnego opiekuna:............................................