KOMENDA HUFCA ZHP - LUBAŃ

KOMENDA  HUFCA  ZHP
im.  BOHATERÓW  ŁUŻYCKIEJ  BRYGADY
WOJSK  OCHRONY  POGRANICZA 

ADRES:

59-800 LUBAŃ
ul. ARMII  KRAJOWEJ 30

TELEFON:  75 - 722 - 28 - 89