KONKURS O HM. STEFANIE MIROWSKIM

Odpowiedzi - RUNDA II:  
Pytanie 1: Podaj pseudonim brata Stefana Mirowskiego, którego używał w trakcie II wojny światowej?
Pseudonim „Oracz”
Pytanie 2: Na jaki cel zostało przekazane honorarium za publikację książki "Styl życia"? Honorarium zostało przekazane na rzecz jednej z drużyn harcerskich poszkodowanej w powodzi w 1997 roku.
Pytanie 3: W którym roku i w jakim miejscu (miejscowość i kraj) dh Stefan Mirowski był po raz pierwszy na Światowym Zlocie Skautowym JAMBOREE?.
Światowe Jamboree Skautowe w Gödöllő na Węgrzech, 1933 rok
Pytanie 4: Na jakiej uczelni dh Stefan Mirowski studiował od 1937 do momentu rozpoczęcia wojny?
Uniwesrsytet Warszawski, Politechnika Warszawska
Pytanie specjalne: Wymień cztery problemy, z którymi spotykają się harcerscy seniorzy, o jakich wspomina dh. Stefan Mirowski w swoich gawędach?

Druh Stefan problemy seniorów w swojej gawędzie nazywa czterema rafami. Są to: 1. Postawa kombatancka 2. Postawa roszczeniowa 3. Postawa posiadacza jedynej wiedzy o „prawdziwym” harcerstwie 4. Postawa infantylna 

Odpowiedzi - RUNDA III: 
 Pytanie 1: W którym roku hm. Stefan Mirowski stał się bohaterem Chorągwi Dolnośląskiej?
2004
Pytanie 2: W jakiej dzielnicy Warszawy działa drużyna, którą prowadził Mirowski w okresie II wojny światowej?
Na Mokotowie
Pytanie 3: Czym, według hm. Stefana Mirowskiego, jest Polska?
 
Polska – ojczyzna moich przodków, o której honor, niepodległy byt, tradycje i kulturę walczyli czynem i słowem, którą otrzymałem w spadku jako bezcenną wartość mego pokolenia, którą z całym jej bogactwem duchowym i materialnym mam przekazać moim następcom.
Pytanie 4: W jaki sposób Stefan Mirowski dotarł do Warszawy zaraz po wybuchu II światowej? Dotarł tam podróżując pieszo i rowerem.
 Pytanie specjalne: Kto został pochowany (podaj imiona i nazwiska) po prawej i po lewej stronie grobu hm. Stefana Mirowskiego.
Po lewej stronie grobu Mirowskiego spoczywają Jan i Edward Suduł, natomiast po stronie prawej Marcin i Wanda Kacprzak.

Odpowiedzi – KATEGORIA „A” - RUNDA IV: 
 Pytanie 1: Podaj przynajmniej 4 pseudonimy, którymi posługiwał się dh. Stefan Mirowski? Stefan Mirowski używał następujących pseudonimów: Bolek, Radlewicz, Nosowicz II, Prawdzic, Berek.
 Pytanie 2: Ile razy dh Stefan Mirowski był wybierany na funkcję Przewodniczącego ZHP? Mirowski był 2 razy wybierany na funkcję przewodniczącego ZHP.
 Pytanie 3: Jaką nieformalną grupę wraz z m.in. Janem Rossmanem tworzył Dh. Stefan Mirowski?
Bandę Czworga
 Pytanie 4: W jakich okolicznościach odszedł na wieczną wartę druh Stefan Mirowski ?
Stefan Mirowski umarł nagle podczas konferencji skautowej w Oslo w 1996 roku.
 Pytanie specjalne: Jaka forma pracy wg dh Stefana Mirowskiego łączy harcerzy najbardziej. Harcerskie ognisko

Odpowiedzi – KATEGORIA "B" - RUNDA IV: 
Pytanie I: W którym roku dh. Stefan Mirowski powrócił do służby w ZHP po tym, jak dyscyplinarnie został usunięty ze związku w roku 1949?
 1956
 Pytanie 2: Podaj datę (dzień, miesiąc i rok) oraz miejsce, w którym dh Stefan wziął ślub z Ireną Tyszkiewicz- Renią?
 1.08.1944, Kaplica Sióstr Urszulanek Szarych, ul. Gęsia, Warszawa
 Pytanie 3: Kiedy wg. Stefana Mirowskiego należy służyć wsparciem dla bliskich?
 Nie tylko wtedy, gdy o pomoc proszą, ale zawsze wtedy, gdy czujnym okiem dostrzegę, że na drodze mego życia stanął ktoś, kto potrzebuje pomocy, opieki, wsparcia, pocieszenia.
Pytanie 4: Jaką nazwą m.in. druh Stefan Mirowski określał XXIX Zjazd ZHP?
 
Określał go „Zjazdem w drodze” 

Odpowiedzi - RUNDA V:

Pytanie 1:   Jakiej nagrody wg. Stefana Mirowskiego, za służbę powinni spodziewać się instruktorzy ?
 „I tylko jedna nagroda za służbę: poczucie spełnionego obowiązku, oceniane we własnym sumieniu”.
 Pytanie 2:   Ile razy w gawędzie dh. Stefana Mirowskiego „Grzechy Beduina” występuje słowo „GRZECH” we wszystkich jego formach, uwzględniając również tytuł gawędy.?
Słowo to występuje w tej gawędzie 8 razy
Pytanie 3:   Jakie czasopismo naukowe współredagował dh. Stefan Mirowski od 1951 roku? Było to czasopismo „Normalizacja”
Pytanie 4:
  W jakim dużym przedsięwzięciu ZHP uczestniczył po raz ostatni przed swoją śmiercią dh Stefan Mirowski.
Odpowiedzią akceptowaną była:
Światowa Konferencja Skautowa w Oslo
Pytanie specjalne: Co łączy matkę dh Stefana Mirowskiego z matką Tadeusza Zawadzkiego „Zośkę”?
 Obie były nauczycielkami