KWIECIEŃPolskie przysłowia ludowe na kwiecień

Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje.
Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
Pogody kwietniowe - słoty majowe.
                                        Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
                                        Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało.
                                        Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.