MAJ

Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon.
Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz.
Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj.
Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy.
Grzmot w maju sprzyja urodzaju.
Majowe błoto, więcej niż złoto.
Kiedy w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy.
Chłodny maj, dobry urodzaj.
Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi.
Na świętego Stanisława (8 maja) rośnie koniom trawa.
Pankracy, Serwacy, Bonifacy (13, 14, 15 maja), źli na ogrody chłopacy.
Święta Zofija (15 maja), kłosy rozwija.
 Na świętą Zofiję (15 maja) deszcz po polach bije.
Po Urbanie (25 maja) lato nastanie.
Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.