O NAS


     15 Drużyna Harcerska "LIPCZANIE" działa przy Szkole Podstawowej im. Emilii Plater
w Platerówce od września 2003 roku. Drużynową od samego początku jest podharcmistrz Sylwia Drąg. Podlegamy pod Komendę Hufca ZHP Lubań im. Bohaterów Łużyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, Chorągiew Dolnośląska ZHP.
     W skład drużyny wchodzą harcerze z klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej, przy której działamy oraz klas gimnazjalnych. Posiadamy Harcówkę, Stanicę drużyny, proporzec drużyny, kronikę, tablice informacyjne, antyramy zawierające zdjęcia z ważniejszych uroczystości i podejmowanych działań przez harcerzy od początku istnienia drużyny.
     Współorganizujemy imprezy o charakterze cyklicznym: m.in. "Bale u Śnieżynki", "Bale
u Króla Bula", Wieloboje Rejonowe, "Mikołajkowe Spanka - Czuwanka". Czynnie uczestniczymy w zlotach ( m.in. Zlot 100-lecia Harcerstwa w Krakowie, Zlot "Lwów 100" ), zjazdach, biwakach, rajdach, spotkaniach z okazji Dnia Myśli Braterskiej ( w 2006 r. i w 2010 r. byliśmy organizatorami takich spotkań ), obchodach "Akcji pod Arsenałem", Międzynarodowych Rajdach Pieszych - "Łużyckie Wędrówki", a także w różnych konkursach, uroczystościach szkolnych, gminnych: m.in. w Dniach Sybiraka, obchodach rocznic powstania Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Odzyskania Niepodległości, Sprzątanie Świata, obchodach Dnia Ziemi i innych.
      Co roku roznosimy Betlejemskie Światło Pokoju, robimy stroiki świąteczne dla ludzi starszych i samotnych. W swoich działaniach pamiętamy o instruktorach żyjących jak i o tych którzy odeszli na Wieczną Wartę.
     Współpracujemy z: Urzędem Gminy Platerówka, Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Platerówce, Dyrekcją Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu, Zespołem Folklorystycznym "Malwy" z Włosienia i "Jarzębiny" z Zawidowa, Ochotniczą Strażą Pożarną
w Platerówce i we Włosieniu, Kręgiem Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej "Korzenie"
z Lubania, 11 Gromadą Zuchową "Wesołe Smerfety" z Platerówki i innymi.
     Często gościmy u nas zaprzyjaźnione Drużyny Harcerskie i Gromady Zuchowe. 

     Druhna drużynowa - phm. Sylwia Drąg - zmieniła stan cywilny 26.04.2014 r.
i przyjęła nazwisko Zachar.


DRUŻYNOWA 15 DH:
podharcmistrz Sylwia Zachar

PRZYBOCZNY 15 DH:
harcmistrz Krzysztof Zachar
ćwik Piotr Sawielewicz

ZASTĘPOWY zastępu I:
ochotnik Bartłomiej Podhalski

ZASTĘPOWA zastępu II:
ochotniczka Maja Urbańska

Zastęp I:

ochotnik Bartłomiej
ochotnik Marcin
Oskar
Jacek
Adrian
Krystian

Zastęp II:

ochotniczka Maja
Patrycja
Nikola
Agnieszka
Patrycja