ODWIEDZILI NAS


-   KRZYSZTOF HALICKI - WÓJT GMINY PLATERÓWKA,
-   DANUTA KOTLARZ - SEKRETARZ GMINY PLATERÓWKA,
-   KS. FRANCISZEK MUCHA - KSIĄDZ PARAFII W PLATERÓWCE,
-   STANISŁAW STRAŻNIK - PREZES OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
    W PLATERÓWCE,
-   NIKOS RUSKETOS - ZAŁOŻYCIEL I LIDER GRECKIEJ GRUPY "ORFEUSZ" 
    ZE ZGORZELCA,
-   ZBIGNIEW WERMIŃSKI - DŁUGOLETNI KIEROWNIK ZAMKU CZOCHA,
-   JANUSZ WYSPIAŃSKI - WŁAŚCICIEL FIRMY "NETCOMP" Z LUBANIA,
-   KRĄG INSTRUKTORÓW I STARSZYZNY HARCERSKIEJ "KORZENIE" 
    Z LUBANIA,
-   WŁAŚCICIELE ZAMKU W ŚWIECIU,
-   HALINA PACZUSZYŃSKA - PRZEWODNICZĄCA KOŁA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW
    W PLATERÓWCE,
-   PODHARCMISTRZ ANDRZEJ WANICZEK - KOMENDANT HUFCA ZHP 
    W LUBANIU,
-   DRUŻYNY HARCERSKIE I GROMADY ZUCHOWE Z ZHP
-    GRUPA LITERACKA "NURT" Z LUBANIA
-    JÓZEF BEDNARZ - PSZCZELARZ Z SZYSZKOWEJ
-    CZESŁAW ZIELONY - GÓRNIK Z ZALIPIA
-    MARYLA I MARCIN BARON ZE ZGORZELCA
-    JÓZEF STRZAŁKOWSKI - NADLEŚNICTO ŚWIERADÓW Z PRZYLASKU