OGŁOSZENIA

03 - 05.03.2017 r. 
                                W tych dniach organizujemy w Karpaczu Kurs Zastępowych
dla harcerzy naszej drużyny wytypowanych przez Radę Drużyny. Zakwaterowanie w Domu Wypoczynkowym "AGAWA".
   Wyjazd 03.03.2017 r. około godziny 16,00. Zabieramy ze sobą:
- plecak duży, - pełne umundurowanie harcerskie, - ubranie zgodne z porą roku,
- buty nieprzemakające ( 2 pary ), - zmienne obuwie do pomieszczeń, - latarka,
- przybory do pisania i rysowania, - dobry humor, - postanowienie zaliczenia Kursu- ważna legitymacja szkolna, - zgoda Rodziców.
   Zaprowiantowanie w Domu Wczasowym "AGAWA": - śniadania i obiadokolacje.
Powrót 05.03.2017 r. w godzinach wieczornych. Wszelkie pytania kierować do kadry drużyny.
    Przypominamy, że obowiązkiem każdego członka drużyny jest uczestnictwo w zbiórkach i terminowe opłacanie składek członkowskich. 
     Kwota do zapłaty wynosi 48,- zł. 
Można opłacać w dwóch ratach.                   


 PROŚBA  AKADEMII  MEDYCZNEJ:
      Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.
      W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.
      Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę,
z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach.
      Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE
( In Case of Emergency ).
      Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.
      Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie.
     Akcja ma zasięg europejski.
Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie !
Dzięki temu możemy ocalić sobie życie ! 

Strona internetowa drużyny:
www.15-dh-lipczanie.zhp.manifo.com

                          NABÓR DO DRUŻYNY