REGULAMINY


     Każdy harcerz i harcerka powinni zapoznać się z obowiązującymi nas REGULAMINAMI.
Nie tylko zapoznać się, ale i do nich stosować.

Najważniejszy dla nas jest STATUT ZHP.

          Ponadto obowiązują nas:

- REGULAMIN MUNDUROWY,
- REGULAMIN SŁUŻBY WARTOWNICZEJ,
- REGULAMIN PRZECIW - POŻAROWY,
- REGULAMIN SANITARNY, 
- REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAK, 
- REGULAMIN PRZYZNAWANIA STOPNI I SPRAWNOŚCI HARCERSKICH.

     W celu zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami prosimy w przeglądarkę internetową wpisać odpowiednią nazwę REGULAMINU i wybrać dokument obowiązujący 
w ZHP..