ROZPOCZĘCIE  ROKU  HARCERSKIEGO  
2011 / 2012  W  15 DH