SIERPIEŃ


Dużo grzybów sierpniowych, dużo zawiei śniegowych.
Gdy gęś chodzi w sierpniu po lodzie (z powodu wczesnych przymrozków), to w listopadzie chodzi po wodzie.
Na koniec sierpnia śniegiem okryte góry, jesień bez chmury.
Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje.
Kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje.
Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci.

Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na październik wypada.
Gdy na początku sierpnia skwar trzyma, to nieostra bywa zima.
Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, tedy długa zima będzie.
Gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, tedy też do końca takąż nutę śpiewa.
Początki sierpnia pogodne, wróżą zimy łagodne.
Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija.
Gdy w sierpniu z północy dmucha, nastaje zwykle posucha.
Kiedy sierpień przychodzi, reszta zboża z pola schodzi.
W sierpniu grzmotów wiele, mokrą zimę ściele.
W pierwszym tygodniu pogoda stała, będzie zima długa, biała.
Jak po lipcu sierpień się ochłodzi, to później zima twarda z wielkim śniegiem chodzi.
Jeśli w sierpniu dni jasne, będą stodoły ciasne.