STANICA 15 DH


          W październiku 2010 roku powstał pomysł zagospodarowania terenu przylegającego do "Domu Strażaka" w Platerówce, w którym mieści się nasza harcówka.
           Był to teren stanowiący nieużytki o podłożu gliniastym, pofałdowany i zarośnięty krzakami.
Nasz pomysł wykorzystania tego terenu do celów harcerskich spodobał się władzom Gminy Platerówka i w rezultacie otrzymaliśmy zgodę na jego zagospodarowanie.
           Już w lutym 2011 roku zabraliśmy się do pracy. Pogoda nam sprzyjała.

          W pierwszej kolejności należało przygotować teren - wyrównać go w ten sposób, aby można było rozbijać na nim namioty. W tym celu zakupiliśmy 72 tony humusu w Centrum Ogrodniczym w Pisarzowicach i korzystając z transportu firmy z Pisarzowic przewieźliśmy go na teren naszej przyszłej STANICY.
           Nie obyło się przy tym bez przeszkód. Okazało się, że podłoże jest zbyt grząskie i wywrotka
z humusem nam ugrzęzła. Ponad trzy godziny ją odkopywaliśmy. Ale wszystko dobrze się skończyło i mogliśmy już spokojnie rozplantować przywieziony humus.
          Bardzo pomógł nam w tej czynności ciężki sprzęt jednego z mieszkańców Włosienia.
Musieliśmy poczekać na bardziej sprzyjającą nam aurę i kiedy już się na nią doczekaliśmy - mogliśmy przystąpić do wyrównywania terenu i siania trawy.

          W drugiej kolejności należało teren ogrodzić, ponieważ w dużej części położony jest on nad urwiskiem i dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tu dzieci należało wykonać to ogrodzenie. Po długich poszukiwaniach znaleźliśmy odpowiednią firmę w Pisarzowicach.
          Bardzo mili i uczynni właściciele firmy wyrazili chęć pomocy naszej drużynie.
Wprawdzie nie za darmo, ale na bardzo dogodnych warunkach finansowych ogrodzenie zostało wykonane.