WRZESIEŃ

Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń.
Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy.
Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.
Gdy się wrzesień rozpoczyna na majówkę gna rodzina.
Gdy we wrześniu jest rosa, to zbieraj grzyby do kosza.