WYWIADY DLA MEDIÓW

      W marcowym numerze miesięcznika "CZUWAJ" ( nr 3 - 289, marzec 2012 ), zamieszczono artykuł opisujący nasze działania w "ROKU REGIONÓW". 
       Przybył nam jeszcze jeden powód do dumy z naszej pracy.

     Druhna drużynowa udzieliła obszernego wywiadu operatorom TV "KOMSAT" z Lubania, w którym podzieliła się z widzami tej Telewizji założeniami propozycji programowej GK ZHP - "ROK REGIONÓW". Po części ogólnej programu widzowie zostali szczegółowo zapoznani
z działaniami naszej drużyny i planami na przyszłość. Wywiad został wyemitowany w lubańskiej telewizji.

      W numerze 2 z dnia 25.01.2012 r. dwutygodnika "Ziemia Lubańska" ukazał się artykuł,
w którym opisane zostało kolejne spotkanie z ciekawymi ludźmi. 

     W numerze 23 z dnia 07.12.2011 r. dwutygodnika "Ziemia Lubańska" ukazał się artykuł opisujący zorganizowane przez naszą drużynę w Platerówce Spotkanie z ciekawymi ludźmi.

       Na łamach "Biuletynu Gminnego", wydawanego przez Urząd Gminy w Platerówce, cyklicznie ukazują się informacje o działaniach naszej drużyny w artykułach zatytułowanych:
 "Na harcerskim szlaku".
       W numerze 2, który ukazał się w grudniu 2011 roku zamieściliśmy informację o przystąpieniu naszej drużyny do wykonywania zadań z propozycji programowej ROK REGIONÓW.