XIII POWIATOWY ZJAZD ROWEROWY - 
WŁOSIEŃ 15.06.2012